Budowa Mostów Bolesława Chrobrego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 455 we Wrocławiu

Projekt budowlany i projekt wykonawczy

Most Północny nad kanałem żeglugowym we Wrocławiu

- długość 52,8m

- rozpiętości teoretyczne przęseł 1 x 51.5m

- klasa drogi G

Mostu Południowy nad kanałem przeciwpowodziowym we Wrocławiu

- długość 133,2 m

- rozpiętości teoretyczne przęseł 24,6 + 53,65 + 53,65m

klasa drogi G

Decyzja ZRID 2/2022 z dnia 02.02.2022 r. Inwestor: Gmina Wrocław 50-141 Pl. Nowy Targ 1-8 Przedstawiciel Inwestora: Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o Ul. Ofiar Oświęcimskich 36 50-059 Wrocław